Το MILESTONE® αντικατοπτρίζει την ανάγκη για έναν πιο αργό ρυθμό ζωής, εναρμονισμένο με τη φύση. Είναι μία στάση ζωής, made of DREAMS & KNOWLEDGE®